fbpx

Zmiany dla e-commerce

I. PAKIET E-COMMERCE. PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O VAT

W dniu 29 października 2020 r. Rada Ministrów przedstawiła projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Ustawa ta ma na celu wdrożenie tzw. pakietu „e-commerce” przyjętego przez UE. Pakiet ten ma przyczynić się do:

–  zwalczania oszustw związanych z VAT i uszczelnienie poboru VAT w tym obszarze

– wprowadzenia ułatwień w rozliczaniu VAT w związku z prowadzeniem przez Internet transgranicznej sprzedaży towarów lub usług na rzecz konsumentów w UE

–wyrównania szans unijnych przedsiębiorców w konkurowaniu w obszarze e-handlu z podmiotami z krajów trzecich .

Zasadniczą część tego pakietu stanowią dyrektywy nowelizujące dyrektywę 2006/112/WE (dyrektywa VAT):  dyrektywa Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość, dyrektywa Rady (UE) 2019/1995 z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów (Dz. Urz. UE L 310 z 2.12.2019, s. 1).   

II. ZMIANY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ           

Przede wszystkim projektowane zmiany dotyczą opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na ternie Unii Europejskiej, w tym zmiany zasad ustalania limitów, po przekroczeniu których powstaje obowiązek rejestracji jako podatnik VAT na terytorium zamieszkania konsumenta.

Najważniejsze zmiany, w tym zakresie to:

a) zmiana progu dla sprzedaży wysyłkowej, po przekroczeniu którego sprzedawca zobowiązany jest do rejestracji dla celów VAT w kraju, do którego dostarczane są towary (tzw. kraj przeznaczenia) i rozliczania VAT w tym kraju. Próg ten ma wynosić równowartość 10 tys. euro netto i będzie odnosił się do sprzedaży B2C łącznie do wszystkich krajów UE(a nie jak do tej pory-różny dla różnych państw). Na potrzeby stosowania przepisów w tym zakresie zostanie wprowadzona nowa definicja- wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość

b) przewidziane jest rozszerzenie uproszczonej procedury tzw. MOSS, także na inne towary i usługi niż dotychczas. Obecnie stosowana jest ona do usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną. Ma być to możliwe dla wszelkiej wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość czy z tytułu wszelkiego rodzaju usług transgranicznych B2C. Procedura ta wprowadza sporo ułatwień, mi.n.:

– umożliwienie elektronicznej rejestracji dla celów VAT w jednym tylko państwie członkowskim Pozwala to uniknięcie obowiązku rejestracji VAT w wielu krajach, do których sprzedawane są towary – rozliczenie VAT w jednej deklaracji składanej elektronicznie do organów państwa członkowskiego identyfikacji, czyli swojej siedziby. Zastosowanie będą miały jednak stawki VAT dla kraju kupującego (przy sprzedaży wysyłkowej) – współpraca z organami podatkowymi w Polsce nawet jeśli sprzedaż ma charakter transgraniczny. Dla tych potrzeb ma nastąpić stworzenie punktu kompleksowej obsługi One Stop Shop (OSS).   

III. ZMIANY W IMPORCIE             

Zostały przewidziane także zmiany dla sprzedaży na odległość towarów importowanych, m.in.:

– uchylone zostanie zwolnienie z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 EUR we wszystkich krajach UE (w Polsce zwolnienie już nie obowiązywało dla transakcji e-commerce, tj. importowanych w drodze zamówień wysyłkowych).

– przewidziano rozszerzenie wskazanego uproszczenia MOSS (m.in. brak konieczności rejestrowania się i w kraju odbiorcy) na sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro na rzecz unijnych konsumentów. W tym celu ma być utworzony tzw, Importowy One Stop Shop – IOSS

– przewidziano wprowadzenie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro, jeżeli VAT będzie deklarowany i rozliczany w IOSS; – oraz wprowadzenie (gdy nie stosuje się IOSS), uproszczonej procedury rozliczania VAT z tytułu importu towarów w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro.   

autor

Adam Klimczak

radca prawny

Polecamy również:

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Napisz do nas arrow_right
notifications_none

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

clear