fbpx

Kredyt we frankach?
Poznaj swoje mozliwosci

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

  Imię i nazwisko*

  Adres email*

  Numer telefonu*

  Wiadomość

  Problem z kredytem frankowym?

  W ostatniej dekadzie kredyty frankowe przysporzyły ogromnych problemów ponad dwóm milionom Polaków. Z pewnością wielu z Was już wie, że taką umowę kredytową można skutecznie podważyć na drodze postępowania sądowego. Jeżeli chcesz poznać szanse na anulowanie swojego kredytu frankowego, zapraszam Cię na bezpłatną konsultację, podczas której rozważymy dostępne dla Ciebie możliwości.

  Co mogę dla Ciebie zrobić?

  Sądowe unieważnienie umowy CHF

  Mediacje z bankami

  Szacowanie korzyści

  Daria Jastrzębska
  Daria Jastrzębska

  Daria Jastrzębska

  radca prawny

  Posiadam 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu spraw frankowych. Specjalizuję się w sprawach umów kredytów indeksowanych/denominowanych, także tych nieszablonowych, w których kredyt został spłacony, kurs został ustalony w drodze negocjacji albo w których bank kwestionuje status konsumenta po stronie kredytobiorcy. Decyzję o skierowaniu sprawy na drogę sądową podejmuję po wszechstronnej analizie umowy kredytowej, która stanowi fundament rzetelnie przygotowanego powództwa, co daje gwarancję zgodności rozstrzygnięcia z przyjętymi założeniami.

  Przykłady wygranych spraw frankowych

  Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

  Skutek: Aneks przelutowujący umowę został uznany za nieważny. Kredytobiorcy pozbyli się franka z umowy kredytowej.

  Sąd ustalił, że złożenie wniosku o przewalutowanie kredytu ze złotówek na franki szwajcarskie nie różni się niczym od czynności kredytobiorcy składającego wniosek o zawarcie umowy kredytu indeksowanego/denominowanego do waluty obce. Dodatkowo w sprawie zostało ustalone, że powodowie wynegocjowali korzystniejszy dla siebie kurs kupna CHF niż aktualnie prezentowany w Tabeli banku, po którym nastąpiło przeliczenie kwoty kredytu z PLN na CHF. Sąd ustalił ponadto, że w pozostałej części mechanizm indeksacji kredytu do waluty obcej opierał się w całości na opracowanym przez bank wzorcu umowy i odwoływał się do tego wzorca bez konieczności czynienia jakichkolwiek uzgodnień na etapie zawierania aneksu, co pozwoliło na wydanie korzystnego wyroku dla naszych Klientów.

  Czytaj dalej...

  Sąd Okręgowy w Elblągu

  Skutek: trzy umowy kredytu zostały unieważnione a Klientowi należy się zwrot zapłaconych na rzecz banku kwot

  Pozwany kwestionował status powoda jako konsumenta, przedkładając wydruk centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, z którego wynikało, że powód prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmowaniu lokali. Zdaniem Sądu nie był to wystarczający dowód, by wykazać inną treść umów kredytowych czyli taką, z której wynikałoby, że powód działa w tej umowie jako przedsiębiorca. Z umów kredytowych bezsprzecznie natomiast wynikało, że powód i jego małżonka nie występowali przy zawieraniu tych umów jako przedsiębiorcy. Oczywistym przy tym jest, że osoba prowadząca działalność gospodarczą może podejmować w swym życiu także czynności nie mającego takiego charakteru, nawet jeśli dane czynności mają charakter tożsamy z tymi wchodzącymi w zakres prowadzonej działalności. Inaczej rzecz ujmując przedsiębiorca zajmujący się stawianiem budynków mieszkalnych i ich wynajmowaniem, może też nabyć nieruchomość nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej, a środki na jej nabycie uzyskać na podstawie umowy kredytowej. Powód przekonywująco wyjaśnił, że w tym samym dniu zawarł trzy umowy kredytowe na sfinansowanie zakupu trzech mieszkań by zabezpieczyć potrzeby mieszkaniowe swych dzieci i teściowej.

  Czytaj dalej...

  Sąd Rejonowy w Zgierzu

  Skutek: unieważnienie umowy pożyczki i zasądzenie wszystkich kwot z tytułu rat kapitałowo-odsetkowych, zanegowanie możliwości żądania przez bank wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału

  Powód żądał stwierdzenia przez sąd, że zawarta przez niego umowa kredytu frankowego jest nieważna. W toku przesłuchania w charakterze strony kredytobiorca wyraźnie zaznaczył, że w pełni zdaje sobie sprawę z konsekwencji unieważnienia umowy i tego właśnie chce. W ocenie Sądu nie miało znaczenia, czy powód był świadomy szczegółowych wyliczeń matematycznych i dokładnych kwot, jakie w wyniku stwierdzenia nieważności umowy będzie musiał świadczyć na rzecz drugiej strony, w tym w szczególności wskazywane przez pozwanego „wynagrodzenie za korzystanie z jego kapitału”. W ocenie Sądu nie ma obecnie podstaw do przyjęcia, aby wskutek unieważnienia zawartej umowy powód był zobowiązany do zwrotu na rzecz pozwanego jakichkolwiek dodatkowych sum pieniężnych oprócz tych otrzymanych w wyniku wykonania umowy. Nie może być bowiem wątpliwości co do tego, że ustawodawca polski wprost przewiduje, że w razie stwierdzenia, iż dana czynność prawna jest nieważna jej strony zobowiązane są wzajemnie zwrócić to co w jej wykonaniu wzajemnie otrzymały. Dotychczasowe orzecznictwo sądowe nie wskazuje przy tym, aby roszczenia pozwanego miały podstawę prawną i były uzasadnione.

  Czytaj dalej...

  Najczęściej zadawane pytania

  Długość postępowania sądowego zależy od kilku czynników, m.in. od ilości zgłoszonych przez bank świadków, obłożenia Sądu. Często jednak, nasi Klienci otrzymują korzystne rozstrzygnięcie już nawet po pierwszym terminie rozprawy, dzięki czemu nie muszą zbyt długo czekać na wyrok. Wśród prowadzonych przez naszą kancelarię postępowań są takie, które w I instancji trwały kilka miesięcy.

  Samo wytoczenie powództwa nic nie zmienia w relacji Klient – Bank. Raty kapitałowo-odsetkowe należne zgodnie z harmonogramem płatności. Jeśli jednak Klient spłacił już wypłacony przez bank kapitał, w pozwie wnioskujemy o zabezpieczenie powództwa poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty kredytu.

  Każdą umowę kredytu analizujemy odrębnie, przygotowujemy raport oraz wyliczamy wysokość potencjalnych roszczeń oraz kosztów. W wypadku zidentyfikowania w umowie lub stanie faktycznym okoliczności niestandardowych, ustalamy ich wpływ na postępowanie. W przypadku umów, które zawierają klauzule niedozwolone, rekomendujemy zainicjowanie postępowania sądowego, bez którego unieważnienie umowy frankowej nie jest możliwe. Biorąc pod uwagę utrwalające się korzystne dla kredytobiorców orzecznictwo sądów, szanse na wygraną są naprawdę duże.

  Każda sprawa inicjowana podlega opłacie. W związku z coraz liczniej wytaczanymi sprawami przeciwko bankom, ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu ułatwienia w postaci ustalenia wysokości wpisu sądowego na poziomie 1 000 zł niezależnie od wysokości żądania. Opłata w stałej wysokości sprzyja w podejmowaniu decyzji o wytoczeniu powództwa.

  Nie wahaj się zapytać o swoją sprawę – pierwsza konsultacja jest bezpłatna i nie rodzi żadnych kosztów. Zasady wynagrodzenia za prowadzenie sprawy ustalamy indywidualnie z Klientami w taki sposób, by większa część wynagrodzenia została rozliczona z pieniędzy zapłaconych przez bank po wygranym procesie.

  KONTAKT

  Wypełnij formularz i poczekaj na kontakt.

  Odpowiemy w ciągu 2 dni roboczych

   Imię i nazwisko*

   Adres email*

   Numer telefonu*

   Wiadomość

   notifications_none

   Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

   clear