fbpx

Nowy start czyli restrukturyzacja przedsiębiorstwa w okresie pandemii.

W celu umożliwienia przedsiębiorcom uporania się z trudną sytuacją ustawodawca wprowadził do porządku prawnego uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, które ma pomóc przedsiębiorcom dotkniętym negatywnymi skutkami związanymi z epidemią. Regulacje zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Najistotniejszym założeniem wprowadzenia uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu jest jego szybkość i znaczące uproszczenie chociażby poprzez przeprowadzanie wielu czynności bez udziału sądu. Każdy z podmiotów posiadających zdolność restrukturyzacyjną będzie miał prawo skorzystać z tego rozwiązania jednokrotnie.

Do otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego konieczne jest:

  • podpisanie umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z osobą, która pełni funkcję nadzorcy układu;
  • obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu do dnia 30 czerwca 2021 r.

Postępowanie może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Postępowanie może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15%. Po otrzymaniu zawiadomienia sąd nie dokonuje żadnej czynności procesowej. Jest to związane z funkcją uproszczenia postępowania, które zakłada jego szybkość i sprawność między innymi poprzez rezygnację z wyznaczanie składu sądu i wszczynaniem postępowania.

Postępowanie uproszczone cechuje się przede wszystkim:

  1. ochroną przedsiębiorstwa dłużnika, które z chwilą  obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o otwarciu postępowania uproszczonego jest objęte ochroną przed egzekucją oraz wypowiedzeniem umów z dłużnikiem;
  2. układem objęci są również wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo bez konieczności uzyskania ich zgody, lecz przy zagwarantowaniu odpowiednio wysokiego poziomu spłaty w układzie;
  3. układ może być zawarty nie tylko w trybie samodzielnego zbierania głosów, lecz także w ramach zgromadzenia wierzycieli, któremu przewodniczy nadzorca układu,
  4. na podjęcie czynności przekraczające zwykły zarząd dłużnik musi uzyskać zgodę nadzorcy układu;
  5. wierzytelności wynikające z zawartych umów finansowych są zabezpieczone;
  6. ponadto odpowiedzialność dłużnika oraz jego reprezentantów  za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości będzie wyłączona, jeżeli w terminie na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dokonane zostanie obwieszczenie o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Postępowanie o zatwierdzenie układu umarza się z mocy prawa, jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia nie wpłynie do sądu wniosek o zatwierdzenie układu.

Zdjęcie Iga Laskowska
autor

Iga Laskowska

aplikant radcowski

Polecamy również:

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Napisz do nas arrow_right
notifications_none

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

clear