fbpx

Rozliczenie subwencji finansowej otrzymanej z Tarczy Finansowej PFR.

Termin rozliczenia subwencji finansowej PFR uzależniony jest od miesiąca, w którym pomoc finansowa z Polskiego Funduszu Rozwoju została otrzymana. Proces rozliczenia subwencji będzie odbywał się za pomocą bankowości elektronicznej banku, za pośrednictwem którego zawarto umowę o subwencję.   

Pierwszy krok do rozliczenia subwencji zostanie podjęty przez bank, za pośrednictwem którego umowa o subwencję została zawarta. Beneficjent powinien uzyskać informacje o rozliczeniu subwencji przed upływem 12 miesięcy od dnia wypłacenia przedsiębiorcy subwencji finansowej (informacja taka może również znajdować się w bankowości elektronicznej). Bank w przesłanej informacji przedstawi propozycję Polskiego Funduszu Rozwoju w zakresie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. Przesłany formularz podlegać będzie uzupełnieniu przez beneficjenta subwencji. Należy pamiętać, że beneficjent ma obowiązek złożenia oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej nie wczesnej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia beneficjentowi subwencji oraz nie później niż terminie 10 dni roboczych od dnia wypłacenia tej subwencji.

Przed podpisaniem oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej należy dokładnie sprawdzić jego treść tj. przede wszystkim zweryfikować czy wyliczona kwota umorzenia subwencji jest prawidłowa.

Większość danych potrzebnych do wyliczenia wysokości umorzenia subwencji finansowej PFR otrzyma m.in. z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Krajowej Administracji Skarbowej czy innych rejestrów publicznych. Beneficjent będzie zobowiązany jednak do uzupełnienia formularza m.in. o wysokości straty na sprzedaży, złożenia oświadczenia o spadku przychodów i innych oświadczeń. Następnie oświadczenie o rozliczeniu musi zostać podpisane przez osobę składającą to oświadczenie. Podpisane oświadczenie o rozliczeniu subwencji zostanie przekazane do PFR, który zweryfikuje zawarte w nim dane.

Ostatnim krokiem rozliczenia subwencji będzie podjęcie decyzji przez Polski Fundusz Rozwoju, określająca kwotę subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. Jeśli beneficjent nie jest przedsiębiorcą uprawnionym do 100% umorzenia subwencji finansowej (dotyczy to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarcza w wymienionych w regulaminie kodach PKD), to maksymalne umorzenie, na wynosi 75% otrzymanej subwencji.

Kwestionowanie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi będzie możliwe wyłącznie w toku postępowania wyjaśniającego, pod warunkiem, że beneficjent podjął działania mające na celu wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy danymi przedstawionymi w propozycji PFR a stanem faktycznym przed dniem złożenia Oświadczenia o Rozliczeniu.

autor

Iga Laskowska

aplikant radcowski

Polecamy również:

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Napisz do nas arrow_right
notifications_none

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

clear