fbpx

Czy złożyłeś już sprawozdanie finansowe do Repozytorium Dokumentów Finansowych?

Jednym z rozwiązań zaproponowanych przez ustawodawcę, a zapewniającym wykonanie obowiązków sprawozdawczych w spółkach, było – wprowadzone w 2020 r. rozwiązanie polegające m.in. na przesunięciu w czasie terminów: po pierwsze, w których należało sporządzić sprawozdanie finansowe jednostki, a po drugie – w których wspólnicy mieli je zatwierdzić.

Jak było kiedyś

Zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami sprawozdanie finansowe spółki za poprzedni rok obrotowy powinno było zostać sporządzone w terminie 3 miesięcy od końca roku obrotowego, którego dotyczy. W przypadku większości spółek, których rok obrotowy kończył się z dniem 31 grudnia, termin, do którego należało sporządzić sprawozdanie, kończył się 31 marca. Wspólnicy powinni byli zaś odbyć zgromadzenie, podczas którego rozpatrzone i zatwierdzone sprawozdanie finansowe, w terminie 6 miesięcy od końca roku obrotowego, co z reguły – wśród tych spółek, które nie przesunęły dnia końca roku obrotowego, następowało w terminie do 30 czerwca.

Pandemia wydłużyła terminy

Wzrost zakażeń, ograniczenia w przemieszczaniu się, zakaz zgromadzeń, praca zdalna – to tylko jedne z wielu przyczyn, które w ubiegłym roku spowodowały trudności w wykonaniu obowiązków sprawozdawczych. Aby rozwiązać te problemy, zdecydowano się – tymczasowo – przedłużyć terminy na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych, co do zasady, o 3 miesiące, wobec czego – w uproszczeniu można powiedzieć, że dla większości spółek:

  • termin na sporządzenie sprawozdania finansowego został przedłużony do 30 czerwca
  • termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez wspólników został przedłużony do 30 września

Ale termin na złożenie dokumentów finansowych pozostał ten sam

Mimo wydłużenia terminów na wypełnienie obowiązków sprawozdawczych, termin na złożenie dokumentów finansowych wraz z załącznikami, pozostał niezmieniony i wynosi 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

W obecnych realiach oznacza to, że – przy założeniu, że rok obrotowy spółki kończył się 31 grudnia, a wspólnicy zatwierdzili sprawozdanie finansowe 30 września, termin, w którym organ reprezentujący spółkę lub wspólnicy uprawnieni do reprezentacji spółki powinni złożyć sprawozdania do Repozytorium Dokumentów Finansowych, upływa najpóźniej 15 października 2021 r.

Konsekwencje niezłożenia dokumentów finansowych do RDF

Konsekwencje niezłożenia dokumentów finansowych do RDF mogą być różne – w pierwszej kolejności – wobec powzięcia przez sąd rejestrowy informacji o braku wypełnienia obowiązków, wszczynane jest postępowanie przymuszające, którego – jak sama nazwa wskazuje – celem jest skłonienie członków zarządu lub wspólników uprawnionych do reprezentacji, do wykonania nałożonych na nich obowiązków. Z reguły wiąże się to również ukaraniem ich grzywną, często w wysokości kilku tysięcy złotych. Nakładanie grzywny może być nawet kilkukrotne.

Najdalej idącą konsekwencją, choć, jak pokazuje praktyka – rzadko stosowaną, jest wykreślenie spółki z urzędu przez sąd rejestrowy w przypadku, gdy przez dwa następujące po sobie lata obrotowe – mimo wezwania sądu – nie wypełnia obowiązków sprawozdawczych.

Agnieszka Hałaczkiewicz-Górawska
autor

Agnieszka Hałaczkiewicz-Górawska

aplikant radcowski

Polecamy również:

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Napisz do nas arrow_right
notifications_none

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

clear